Moja trgovina
     
    


Nastavite na provjeru
 
Analogna robotika
Audio / Video
Automobili
Knjige
Mobiteli
Ostalo
Ra?unala
Strojevi i alati

Za dodatne informacije :

kontaktirajte nas na
mob:099/698 60 17
ili

sisak.biz@hi.t-com.hr

 

Home : Analogna robotika :

Ru?na inspekcijska kamera
Povećajte...

Ru?na inspekcijska kamera

(13 Glasovi)

Dodajte u koąaricu
Cijena: 8500.00kn


U prodaji: da


RU?NA INSPEKCIJSKA KAMERA

Serija: ANKOS-K
Model: RIK-800211
Serijski broj: 00111
Cijena: 8.500,00 kn + PDV
Plan proizvodnje popunjen do 01.04. ali primamo narudžbe.

Namjena i karakteristike proizvoda:

Kamera je namjenjena za cctv inspekciju kanalizacijskih cijevi, ventilacijskih cijevi, dimnjaka i drugih zatvorenih sustava ispunjenih zrakom. Uz upotrebu adekvatne fiberglass sajle za guranje i dupunskih vodilica, mogu?e je snimanje cjevovoda od promjera 75mm do optimalno 300mm, odnosno 500mm uz mogu?nost savladavanja koljena od 90 stupnjeva.
Promjer ku?išta kamere: 50mm
Ukupna dužina kamere:130mm
Modul kamere: color, PAL
Minimalna udaljenost fokusa: 200mm
Rasvjeta: 45 LED naponski reguliranih
Dužina kabla: 60m
Vrsta kabla: 75oma, 2 žile + oplet
Video izlaz: kompozitni video signal
Napajanje: 220V AC
Potrošnja: 6W
Ku?ište: plasti?ni kalem s kliznim prstenima i plasti?na upravlja?ka kutija
Zaštita: - kamera - vodotporna izvedba ku?ište ? otporno SAMO na orošavanje ? nije dopušteno polijevanje
ugra?ena elektronska zaštita od sekundarnog kratkog spoja i pregrijavanja
Prihvatni ulaz za sajlu: max promjer 10mm
Dodaci: - dopunski priklju?ak za mini kameru za ispitivanje cijevi promjera 40 i 50mm,
napon kamere 5V i rasvjete 18V
plasti?ni prsten vodilica vanjskog promjera 80mm, dužine 55mm

Uputstvo za upotrebu:


Nakon uklju?ivanja napajanja u mrežu 220V okrenuti potenciometar u desno dok ne zasvijetli kontrolna LED. Prekida? na prednjoj strani treba biti u položaju gore. U položaju dolje isklju?ena je kamera na kalemu i aktiviran je priklju?ak za mini kameru. TV monitor priklju?iti na video izlaz koji se nalazi na zadnjoj strani upravlja?ke kutije. Okretanjem potenciometra prvo se pali kamera, a potom rasvjeta. Intenzitet svjetla podešavamo po potrebi. Za sve ostale prakti?ne savjete molimo kontaktirati proizvo?a?a.
GARANCIJSKA IZJAVA
Na kompletan ure?aj dajemo garanciju od godinu dana. Na elemente koji su proizvod poduze?a ElektronCo d.o.o. produžujemo garanciju na sedam godina uz uvjet da kupac snosi troškove dostave i otpreme pri popravku. Garancija se ne odnosi na ošte?enja koja su nastala nepravilnim rukovanjem ili višom silom.

Odličan
Vrlo dobar
Dobar
Prosječan
Jadan

 

Copyright © Moja trgovina. All rights reserved.